Lista sędziów SR w Sierpcu

 

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO w SIERPCU

 

I wydział Cywilny

1.     SSR  Ewa Jarzyńska

2.     SSR Joanna Słomkowska

3.     SSR Barbara Kamińska

4.     SSR Piotr Lewandowski

5.    Referendarz Emilia Krzemień - Słomińska

II Wydział Karny

1.     SSR  Mariusz Dąbrowski

2.     ASR Dariusz Paw

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1.     SRR Stanisława Joanna Gajtka

 

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

REFERENDARZ:

1. Mariusz Marczyński

2. Dorota Rzewińska delegowana do MS

3. Emilia Krzemień - Słomińska