Lista sędziów SR w Sierpcu

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO w SIERPCU

I wydział Cywilny

1.      Ewa Jarzyńska

2.      Joanna Słomkowska

REFERENDARZ:

1.      Piotr Lewandowski

 

II Wydział Karny

1.      Mariusz Dąbrowski

Sekcja do Spraw o Wykroczenia

1.      Marzena Suska

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1.      Stanisława Joanna Gajtka

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

1.      Barbara Kamińska

Drukuj informację